Omakase ในกรุงเทพ

Omakase ในกรุงเทพ

ลายความละเอียดของเนื้อ Otoro ระดับพรีเมี่ยม ของ Tsukiji Yoshitomi Makuro Brand เป็น Maguro หรือ บลูฟินทูน่าจาก ร้าน Yoshitomi ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นร้านขายปลาในตลาด Tsukiji ที่เก่าแก่ที่สุดและดีที่สุด

เนื้อ Otoro ระดับพรีเมี่ยม ของ Tsukiji Yoshitomi Makuro Brand