spicy-chilli-sauce 02

ซอสพริก

ซอสพริก ที่เผ็ดแซ่บสำหรับคนที่ชอบเผ็ดจริงจัง MADE BY TODD ซอสพริกพริก หรือ ซอสต๊อด ซอสพริกอเนกประสงค์ที่อยากแนะนำให้ทดลอง